Değerlerimiz

        

  Saygı,    
         İletişim, Müşteri odaklılık
  Bütünlük ve etik davranış,      
      Performans mükemmelliği,
  Tanıtım ve ödüllendirme,    
      Tutumluluk
  Sosyal sorumluluk,    
      Liderlik,
  Çeşitlilik ve kapsayıcılık.